020 729 1500

Yksityisyys / GDPR / Rekisterilausunto

REKISTERINPITÄJÄ

Tässä lausunnossa “Toimija” on Teippi-Z Oy. “Kävijä” on sivustokävijä, blogin lukija, uutiskirjeen tilaaja ym.

Joitakin tietoja voi väliaikaisesti tallentua Toimijan verkko-omistusten ylläpitäjän ja mahdollisten, asianomaisten työntekijöiden tietokoneen välimuistiin normaalin käytön yhteydessä. Digitaalista asiakasrekisteriä käsitellään EU-alueella.

REKISTERIN NIMI

Toimijan asiakasrekisteri

YKSITYISYYDENSUOJA JA ASIAKASREKISTERI

SISÄLLYS

 1. Esittely ja yksityisyydensuojalupaus
  1.1 Yhteystiedot
 2. Milloin tiedon keräämistä tapahtuu ja mitä tietoa kerätään
 3. Kuinka voimme käyttää tietojasi
 4. Sosiaalinen media
 5. Ennen GDPR:n voimaanastumista antamasi tiedot
 6. Miten ja missä tietojasi säilytetään
 7. Tietoturvallisuus
 8. Evästeet
 9. Tiedonkeruun rajoituksia
 10. Valintasi ja oikeutesi muuttaa valintojasi
 11. Muutokset tähän rekisteriselosteeseen ja tietosuojalausuntoon

1. ESITTELY JA YKSITYISYYDENSUOJALUPAUS

Tämä rekisteriseloste ja yksityisyydensuojalausunto on päivitetty 07/2021 vastaamaan päivitettyjä säädöksiä (mm. GDPR (https://www.eugdpr.org/). Tämän myötä oikeutesi hallita tallessamme olevia omia tietojasi ovat lisääntyneet. Voit halutessasi vaatia meitä poistamaan sinulta kerätyt, yksilöitävissä olevat tiedot.

YKSITYISYYSLUPAUKSEMME

Tallennamme ja säilytämme tietojasi salattuna. Huolehdimme tietojesi salattuna pitämisestä toimiessa postin, pankkien ja muiden instanssien kanssa.

Säilytämme kaikkea henkilökohtaistettavissa olevaa tietoa vain ko. tiedon käyttötarkoituksen kannalta oleellisen ajan, minkä jälkeen tiedot poistetaan. Keräämme tietoa vain sen verran, kuin kunkin tiedonkeruutapahtuman yhteydessä on tarpeellista. Voit vaihtaa yhteydenpitotavat Toimijaan tai poistaa ne halutessasi milloin vain.

1.1 Yhteystiedot rekisteriasioissa

Sähköposti: info@teippi-z.fi
Puhelin: 020 729 1500

2. MILLOIN TIEDON KERÄÄMISTÄ TAPAHTUU JA MITÄ TIETOA KERÄTÄÄN

Tiedonkeruuta tapahtuu esimerkiksi:

Tyypillisesti tätä kerättävää tietoa on jokin tai kaikki seuraavista:

3. KUINKA VOIMME KÄYTTÄÄ TIETOJASI

Voimme käyttää keräämiämme tietoja seuraavilla tavoilla:

4. SOSIAALINEN MEDIA

Useimmat sosiaalisen median toimijat antavat suuret vapaudet kolmansille osapuolille käyttää palveluihinsa kerättyä ja kerättävää tietoa. Tarkista käyttämiesi palvelujen yksityisyydensuoja- ja tiedonkeruuasetukset hallitaksesi näiden toimijoiden keräämää tai/ja jakamaa tietoa ko. palveluntarjoajan sallimissa määrin. Toimija voi hyödyntää kaikkea näiden palvelujen sinulle heidän lausunnoissaan ilmoitetusti kolmansille osapuolille vapaasti jaettavaa tietoa tallentaaksensa henkilökohtaistettua tietoa sinusta tai kenestä hyvänsä tai mistä hyvänsä.

Jos otat meihin yhteyttä kolmannen osapuolen kautta (esimerkiksi Facebook tai mikä hyvänsä muu yhtiö, joka ensisijaisesti omistaa sisällön, joka heidän palvelussaan jaetaan), emme voi taata ko. kolmannen osapuolen sitoutumista yksityisyydensuojaan tai GDPR:ään, emmekä voi hallita ko. osapuolen sinusta keräämien tietojen käyttöä.

5. ENNEN GDPR:N VOIMAANASTUMISTA ANTAMASI TIEDOT

Mikäli et ilmoita muutoksista, käsittelemme tietojasi niin, kuin olet ne antaessasi suostunut niitä käsiteltävän. Voit milloin hyvänsä pyytää meitä lähettämään nämä tiedot sinulla ja muuttaa niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen liittyviä yksityiskohtia GDPR:n mukaisesti.

6. MITEN JA MISSÄ TIETOJASI SÄILYTETÄÄN

Tietojasi käsitellään EU-alueella. Tosin jotkin käyttämämme palvelut toimivat pilvipalveluina osana näiden palvelujen kokonaisuutta, jolloin niihin tallennettu tieto voi olla millä hyvänsä ko. pilvipalveluun liitetyllä palvelimella maailmanlaajuisesti. Käytämme kuitenkin vain luotettavien, kansainvälisesti tunnettujen yhtiöiden palveluita. Lähettäessäsi meille tietoa suostut siihen, että tietojasi voidaan säilyttää ja käsitellä näin.

Säilytämme tietojasi vain niin kauan, kuin on kussakin tapauksessa tarpeellista. Esimerkiksi uutiskirjeen tilatessasi säilytämme sähköpostiosoitettasi ja muita sähköpostikampanjoihimme liittyvää tietoa vain niin kauan kunnes irtisanoudut kyseisestä sähköpostilistasta – tosin lain mukaan Toimijan on säilytettävä pysyvää rekisteriä niistä sähköpostiosoitteista, joilla on ilmaistu markkinointikielto. Muutoin markkinointikieltoa ei voisi valvoa.

7. TIETOTURVALLISUUS

Vakuutamme, että käytössämme on asianmukaiset tietoturvavälineet suojataksemme tietoliikennettä (esimerkiksi kaikki verkkoyhteytemme ovat salattuja, jolloin esimerkiksi kaikki internetissä kauttamme lähettämäsi lomaketiedot ovat salattuja, jotta niitä eivät voi lukea muut kuin sinä, lähettäjä, ja Toimija, vastaanottaja).

Kaikesta tästä huolimatta tietomurtoja tapahtuu internetin moninaisen luonteen vuoksi. Jokaisessa tiedonsiirrossa ja kommunikaatiotoimessa on turvallisuusriskejä, oli kyse verkkoliikenteestä, puhelinyhteyksistä tai kasvotusten käydyistä keskusteluista.

Olemme kuitenkin tehneet ja teemme parhaamme kaiken tiedon turvaamiseksi.

LAILLISET VELVOITTEEMME

Voimme joutua luovuttamaan tietojasi viranomaisille, mikäli oikeus niin määrää.

8. EVÄSTEET

NYKYISET EVÄSTEASETUKSESI:

MITÄ EVÄSTEET OVAT?

Keräämme tietoa evästeiden kautta. Eväste on tekstitiedosto, joka lähetetään verkkopalvelustamme silloin, kun vierailet verkkosivullamme. Tätä evästettä säilytetään tietokoneesi muistissa ja sen tarkoitus on auttaa meitä tunnistamaan tietokoneesi (ei siis sinua henkilökohtaisesti). Useiden tietokoneiden käyttäjätiedot yhdistettynä analyysiä varten ovat anonymisoituja ja olemassa vain massana; ei tapauskohtaisesti tutkittavana.

Keräämme evästeitä:

Evästeiden avulla voimme tutkia esimerkiksi:

Voimme käyttää tätä tietoa:

Lue lisää evästeistä osoitteessa https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html.

EVÄSTEIDENHALLINTA

Useimmat verkkoselaimet (Firefox, Chrome, Internet Explorer (IE) ym.) mahdollistavat evästetiedon keräämisen estämisen. Tutki selaimesi tukitiedostoja (Help) tai lue lisää aiheesta osoitteissa: Google Chromen evästeasetukset, Mozilla Firefoxin evästeasetukset, Internet Explorerin (IE) evästeasetukset. Tässä on tarjottu kolmen selaimen evästeasetuksiin ohjeet. Emme voi tarjota ohjetietoa kaikkiin mahdollisiin selaimiin niiden määrän ja eri versioiden valtavan määrän vuoksi.

Suosittelemme evästeiden päälläpitämistä kaikissa tapauksissa. Jos estät evästeiden tallentamisen koneellesi, monet Toimijan verkko-omistusten tarjoamat palvelut voivat lakata toimimasta.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN EVÄSTEET

Toimija, kuten lähes kaikki internetin kaupalliset, julkiset ja yksityiset tahot, toimii lukuisten kolmansien osapuolien kanssa. Näitä ovat esimerkiksi Google, Facebook, MailChimp, ActiveCampaign, Zapier ym. Nämä osapuolet liittyvät pääasiassa tietoturvallisuuteen, analytiikkaan, kävijäseurantaan tai markkinointiin.

Voimme käyttää mm. YouTuben ja Facebookin syötteitä, jotka voivat asettaa omia evästeitään koneellesi. Emme voi hallita näiden palvelujen evästekäytäntöjä. Tarkista halutessasi näiden palveluiden kautta omat mahdollisesti hallittavissasi olevat evästeasetukset kunkin evästekäytännön osalta.

Osa näiden yhtiöiden pääkonttoreista ja toimimaista sijaitsee EU-alueen ulkopuolella. Mikäli olet huolissasi yksityisyydestäsi, katso yllä oleva otsikko “Evästeet” ja sisältö sen alla.

9. TIEDONKERUUN RAJOITUKSIA

Emme aktiivisesti kerää tai suunnittele keräävämme verkossa alle 12-vuotiaiden tietoja missään muodossa. Kuitenkin tämänikäisten kuten sitäkin nuorempien sivustollamme käynnistä jää samanlainen jälki kuin kenen hyvänsä käyttäjän käynnistä. Mikäli näin ei tulisi tapahtua, pyydämme lapsen huoltajia lukemaan otsikon “Evästeet” alta tarpeelliset tiedot, jotta lapsen käynnistä ei jää digitaalista jälkeä haltuumme.

10. VALINTASI JA OIKEUTESI MUUTTAA VALINTOJASI

Voit hallita täysimittaisesti tietojasi, jotka ovat hallussamme. Voit milloin hyvänsä vaatia meitä poistamaan kaikki henkilökohtaistettavat tiedot, joita meillä on sinusta. Voit niin ikään vaatia tietojesi muuttamista; esimerkiksi: sähköpostiasetusten muuttamista, puhelinnumeron muuttamista tai poistamista, kotiosoitteesi poistamista ja kaikkia muita henkilökohtaistettavia tietojasi. Voit suorittaa näitä toimenpiteitä kohdassa 1.1 esitetyin yhteydenpitotavoin.

11. MUUTOKSET TÄHÄN REKISTERISELOSTEESEEN JA TIETOSUOJALAUSUNTOON

Tämä rekisteriseloste ja tietosuojalausunto päivitettiin viimeksi maaliskuussa 2021. Voimme laajentaa tai muutoin muuttaa tätä selostetta/lausuntoa kattaaksemme omat tietojenkäsittelyyn liittyvien toimien muutokset. Voimme tehdä muutoksia myös lainopillisista syistä. Jos teemme merkittäviä muutoksia tähän lausuntoon/selosteeseen, ilmoitamme siitä sinulle selkeästi.